Saxifraga fragosoi, Saxifrage continentale

Herbier de France Herbier
Saxifragaceae
Saxifragacées
famille
Saxifraga
Saxifrage
genre
Saxifraga fragosoi
Saxifrage continentale
Espèce
Colette, le 2021-05-19
Envoyée le 2022-01-11
3457 x 3854 px

Saxifraga fragosoi (6).JPG