Saxifraga fragosoi, Saxifrage continentale

Herbier de France Herbier
Saxifragaceae
Saxifragacées
famille
Saxifraga
Saxifrage
genre
Saxifraga fragosoi
Saxifrage continentale
Espèce
Colette, le 2021-05-18
Envoyée le 2022-01-11
4751 x 3094 px

Saxifraga fragosoi (3).JPG